Leske.no har inngått samarbeid med tiltaksbedriften Empo AS

Etter mange kvelder (og netter) med svette, litt tårer og faktisk også litt blod, fant vi ut at dersom vi skulle kunne fokusere på å utvikle Leske.no videre, ble vi nødt til å disponere tiden vår annerledes.

Som et lidenskapelig gründerprosjekt i en tidlig fase, er foreløpig ikke Leske AS et selskap som kan lønne sine ansatte. Vi har derfor brukt fritiden vår på å bygge opp virksomheten, og pakking av esker skulle etterhvert som vi fikk ganske mange kunder, bli en tidkrevende oppgave. Vi begynte derfor prosessen med å finne et egnet sted for lagring og pakking av varer. Etter en runde i lokalmiljøet fant vi etterhvert en bedrift som skulle imponere oss på flere måter. Det var derfor et ganske enkelt valg da vi bestemte oss for å inngå en avtale om pakking av esker med leske med Empo Produksjon - en tiltaksbedrift et steinkast unna vårt eget kontor i Ski.

Empo AS ble etablert i 1990, og tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo sier selv at de gjennom sin virksomhet skal bidra til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne egenskaper, slik at de erverver seg nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen.

Vi synes Empo er en fantastisk bedrift, som bidrar til større forståelse og aksept for tilrettelagt arbeid hos bedrifter i Ski og Omegn, og i befolkningen generelt. Empo har flere avdelinger, men de som pakker Leske jobber i Empo Produksjon. Avdelingen tilbyr ulike tjenester til næringslivet, som pakking, ompakking, etikettering, ferdiggjøring og utsendelser av reklamemateriell og bøker, manuelt etterarbeid for grafisk industri, plastsveising/pakking, montering for mekanisk industri.

Empo holder til i store, funksjonelle lokaler, og har utstyr og ansatte for å håndtere store oppdrag, og vi er derfor trygge på at Empo er en samarbeidspartner for fremtiden.

Vi er stolte av å samarbeide med en bedrift som Empo, og vi håper og tror at også våre kunder og samarbeidspartnere setter pris på at det finnes bedrifter som Empo - de utfører en svært viktig sosial oppgave.